Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Økonomisk globalisering
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Økonomisk globalisering

Oppgaven er basert på arbeidsoppgavene til Hvor hender det? nr. 22 2008 (21. april 2008): ”Økonomisk globalisering”. Artikkelen er skrevet av Per Botolf Maurseth, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
  1. Hva menes med globalisering?
  2. Hvorfor har ulike forbruksvarer, som for eksempel klær, blitt så rimelige i Norge i de siste tiårene?
  3. Hva er hovedgrunnene til de siste tiårenes globalisering?
  4. Hvilke internasjonale organisasjoner er de viktigste arenaene for økonomisk globalisering?
  5. Hva er hovedelementene i kapitalisme og markedsøkonomi?
  6. Hvilke mål har stater med å legge tollavgifter på import?
  7. Hvordan blir land og folk mer økonomisk avhengige av hverandre? Drøft fordeler og ulemper ved denne utviklingen.
  8. Hva skjer ofte med produksjonen i et land når reallønna går opp?
  9. Drøft enten påstanden ”Det er fredsfremmende at folk handler mer med hverandre og investerer mer hos hverandre enn før” eller ”Det er bra at verdens fabrikker oftere og oftere legges til u-land”.

Nettsted:

Økonomisk globalisering”. Hvor hender det? nr. 22 2008 (21. april 2008). Skrevet av Per Botolf Maurseth, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.