Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Ulike former for makt
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ulike former for makt

  1. Kva er makt?
  2. Kva ulike former for makt blir presentert i kapittel 2 i Maktutreiinga?
  3. Læreboka presenterer endå fleire former for makt (sjå kapittel 13 og 15). Kva andre former for makt har du lese om her?
  4. Kva meiner du gir mest makt, for eksempel til å løyse konfliktar? Tenk deg om før du svarer, og grunngi svaret ditt.