Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Sjørøvarar i Adenbukta
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sjørøvarar i Adenbukta

Utover hausten 2008 kom stadig fleire nyheitsoppslag om kapringar av skip utanfor kysten av Somalia, den såkalla Adenbukta. Skipskapringane har sidan halde fram trass i den auka merksemda mot sjørøvarar og den faren dei utgjer for skipstrafikken.
  1. I kva farvatn har det vore mest sjørøveri dei siste ti−femten åra, og kva kjenneteiknar sjørøveriutsette farvatn?
  2. Kva er årsakene til sjørøveri?
  3. Korleis er sjørøveri ein del av organisert kriminalitet?
  4. Korleis er dagens sjørøveri utanfor Somalia så oppsiktsvekkjande?
  5. Kva er situasjonen i Adenbukta i dag?
  6. Diskuter påstanden: ”Fattigdom er den viktigaste årsaka til sjørøvarverksemda.”
  7. Diskuter påstanden: «Sjørøveriet kan mest effektivt kjempast mot på land.»

Nettstader:

John Kristen Skogan: ”Sjørøveri i dag”. Artikkel i Hvor hender det? 9. februar 2009

Piratene må stanses på land”. Artikkel i Dagsavisen, 15. april 2009

Fakta om kapringer utenfor Somalia”. Artikkel i Dagsavisen, 15. april 2009

Sjekk nettavisene for opplysningar om situasjonen i Adenbukta i dag. Søk på Adenbukta, sjørøvarar og skip