Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Endeleg fred på Sri Lanka?
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Endeleg fred på Sri Lanka?

I Streif har vi valt å bruke Sri Lanka som eksempel på ein dagsaktuell konflikt. I denne oppgåva lærer du om den siste utviklinga på Sri Lanka.
  1. Kor lenge varte borgarkrigen på Sri Lanka, og kor mange menneske har mista livet i denne konflikten?
  2. Kva fortel artiklane om den siste fasen i borgarkrigen?
  3. Kva utfordringar står styresmaktene på Sri Lankas overfor no som regjeringshæren har nedkjempa opprørsrørsla LTTE?
  4. Kva meiner utviklingsminister Erik Solheim må til for å skape fred på Sri Lanka?
  5. I kronikken ”Sviket mot tamilane” åtvarar Wenche Hauge mot å kategorisere geriljagrupper som terroristorganisasjonar. Kva er argumenta hennar? Korleis meiner hun at ei slik kategorisering har slått negativt ut på Sri Lanka? Mange har kommentert dette innlegget (se nedst på sida). Kva meiner dei, og kva mener du? (Skriv gjerne eit innlegg!)
  6. Søk på Internett og finn ut korleis situasjonen er på Sri Lanka no.

Nettstader:

Kristoffer Rønneberg: ”Bitter slutt, ny konflikt”. Kommentar i Aftenposten 18. mai 2009

Freden er langt fra vunnet”. Artikkel i Aftenposten 18. mai 2009

Sviket mot tamilane”. Kronikk av Wenche Hauge, Institutt for fredsforskning (PRIO) 11. august 2009

Bekymret for Sri Lanka-flyktninger”. Aftenposten 3. september 2009