Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kva rolle har Noreg i Afghanistan?
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kva rolle har Noreg i Afghanistan?

  1. Kva er bakgrunnen for krigen i Afghanistan? Kva partar deltek i konflikten?
  2. Kva rolle speler Noreg i Afghanistan? Kor mange norske soldatar er utplasserte i landet?
  3. Innan kva år skal ansvaret for tryggleiken i landet etter planen overførast til afghanarane?
  4. På heimesida til Den norske Atlanterhavskomité finn du ei oversikt over kva dei politiske partia meiner om den rolla Noreg speler i konflikten (sjå under ”Norsk militær innsats”). Gjer kort greie for dei ulike synspunkta. Kven støttar den rolla Noreg har? Kven er mot utplasseringa av norske soldatar i Afghanistan?
  5. Samanlikn artiklane frå heimesidene til Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre. Kva synspunkt har dei på utplasseringa av norske soldatar i Afghanistan? Korleis argumenterer dei for synspunkta sine? Kva meiner du?

Nettstader:

Norge i Afghanistan – en undervisningsside på nett”. Undervisningsside frå Den norske Atlanterhavskomité

Derfor er Norge i Afghanistan”. Frå regjeringa.no

Ingen reduksjon av styrkene i Afghanistan”. Frå Forsvarsdepartementet

Norge må styrke innsatsen i Afghanistan”. Artikkel frå heimesida til Unge Venste

Norge ut av Afghanistan”. Artikkel frå heimesida til Sosialistisk Ungdom

"Snart på vei hjem?". Artikkel frå Dagsavisen, 22. november 2010