Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  På flukt
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

På flukt

I 2009 var 43,2 millionar menneske på flukt i verda. Dette er det høgaste talet på flyktningar sidan årtusenskiftet. Gjennom tv-aksjonen for 2010 håper Flyktninghjelpen at dei kan gjere noko for å betre situasjonen til dei som er på flukt.
  1. Kva er Flyktninghjelpen, og kva var grunngivinga for at denne organisasjonen fekk tv-aksjonen for 2010?
  2. Kor store inntekter fekk Flyktninghjelpen gjennom tv-aksjonen? Kor mykje bidrog kvar person i gjennomsnitt med i ditt heimfylke til tv-aksjonen i år?
  3. Kva område blir trekte fram som dei verste konfliktområda i verda i dag på nettstaden til Flyktninghjelpen?
  4. Peik på nokre årsaker til at mange menneske er på flukt.
  5. Kva meiner du at verdssamfunnet kan gjere for å betre flyktningsituasjonen i verda?
  6. Prøv deg på flyktningspelet ”Mot alle odds” på nettstaden til FN-sambandet. Korleis opplevde du det å vere på flukt?