Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Oppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Synlege og usynlege murar
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Synlege og usynlege murar

  1. Kva er den eldste muren vi kjenner til?
  2. Nemn nokre murar som har blitt bygde før, og nokre som har blitt bygd etter at Berlinmuren fall i 1989.
  3. Kva ligg bak bygginga av desse murane?
  4. Kva meiner antropologen, forskaren og journalisten Anne Hege Simonsen med at murane som oftast er ”usynlege” og ”tause”?
  5. Kva blir ifølgje Simonsen rekna som den mest symbolsterke barrieren i verda i dag, og korleis blei bygginga av han grunngitt?
  6. Kva trur du ligg bak omgrepet ”skammens mur”?