Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  15 (Ei uroleg verd)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  15. EI UROLEG VERD
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling


www.prio.no
Fredsforskingsinstituttet i Oslo

www.nobelpeacecenter.org
Heimesida til Nobels Fredssenter

www.ung.no
Temaside om krig og fred frå Ung.no

skolenettet.no
Den globale skolen frå Skolenettet. Temasider om konfliktløysing, informasjon om menneskerettar

www.barum.folkebibl.no
Frå Bærum folkebibliotek, informativ lenkjesamling om konfliktar i verda

english.aljazeera.net
Arabisk nyhendekanal på engelsk

http://www.fn.no/Temaer
FN-sambandets temasider, blant anna om fred og sikkerhet, internasjonal rett og humanitære spørsmål.

http://www.fn.no/Skole/Temasider-og-oppgaver
FN-sambandets skolesider med ulike tema med oppgåver, blant anna fred og sikkerhet, menneskerettar osv.

http://www.globalis.no/
Nettstad frå FN-sambandet, basert på FN-statistikk. Mest relevant er statistikk (fred og tryggleik), land (informasjon) og konfliktar.

http://hvorhenderdet.nupi.no/
Hvor hender det?” Artikkelserie om internasjonale forhold. Utgitt av NUPI (Norsk utanrikspolitisk institutt)