Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  1 (Eg og samfunnet)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  1. EG OG SAMFUNNET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling


www.ssb.no
Nettsidene til Statistisk sentralbyrå. Her finn du statistikk og artiklar om ulike sider ved det norske samfunnet.

www.lovdata.no
På nettstaden lovdata.no finn du alle lover i Noreg.

www.ung.no
Offentleg informasjon for ungdom. Lenkjer til ei stor mengd ulike tema.

www.nsd.uib.no
Nettsidene til Norsk samfunnsvitskapleg datateneste. Her finn du statistikk og artiklar om det norske samfunnet.

www.samfunnsveven.no/
Samfunnsveven er nettsidene til Norsk samfunnsvitskapleg datateneste for skoleverket. Her finn du stoff om ulike samfunnsforhold.

www.ldo.no
Nettsidene til Likestillings- og diskrimineringsombodet.

www.lovdata.no
Likestillingslova.

www.stk.uio.no
Nettsidene til Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ved Universitetet i Oslo. Her finn du artiklar om kjønnsforsking og likestilling.

www.reform.no
Nettsidene til Reform – Ressurssenter for menn. Her finn du stoff om mannsrolla og om likestilling.

www.regjeringen.no/bld
Nettsidene til Barne- og likestillingsdepartementet.