Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Jeg og mitt)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hvilke tanker har elevene om ...?
   
  3. JEG OG MITT
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hvilke tanker har elevene om eget forbruk og økonomi?

Før en begynner med et nytt kapittel, kan det være interessant å se hvilke tanker elevene har Det er viktig om emnet for det aktuelle kapittelet. Det kan også hjelpe læreren til å legge opp undervisningen på rett nivå. Det er selvfølgelig ikke forventet at elevene skal ha så mange tanker om et emne før de har begynt å arbeide med det i klassen, men ofte har de flere tanker og meninger om et emne enn de tror.

Kapittel 3 handler om forbruk og personlig økonomi. Etter læreplanmålene har vi formulert noen igangsettingsspørsmål til elevene:
  • Hvor mye tjente du i fjor, og kva brukte du pengene på?
  • Hvilket ansvar har du som forbruker?

I kartleggingen av hvilke tanker elevene har om forbruk og personlig økonomi, kan læreren ta utgangspunkt i disse spørsmålene fra Streif. Elevene kan for eksempel diskutere spørsmålene i fellesskap i klassen eller arbeide med dem på egen hånd:


A) Klassediskusjon

Læreren ber elevene ”tenke høyt” og komme med noen stikkord for hva de bruker pengene sine på, og hvilke tanker de har om hvilket ansvar de har som forbruker. Det er viktig å poengtere at en ikke er ute etter en fasit. Det viktigste er å sette i gang tankeprosessene hos hver enkelt elev. Læreren noterer en god del stikkord som utgangspunkt for en felles diskusjon om forbruk og etikk.

Kanskje det kan vere interessant å stille de samme spørsmålene i klassen etter at de har arbeidet med kapittelet? Hva bruker de pengene sine på nå, og hvilke tanker har de nå om hvilket ansvar de har som forbruker? Er svarene de samme, eller har elevene endret oppfatning?

B) Individuelt arbeid

Læreren ber elevene ta for seg de to igangsettingsspørsmålene og notere ned stikkord. Etterpå skal elevene presentere stikkordene sine for resten av klassen.

Bruker elevene pengene sine på det samme, og har elevene de samme oppfatningene av hvilket ansvar de har som forbruker, eller skiller resultatene seg sterkt fra hverandre?