Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Jeg og mitt)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Sett opp et månedsbudsjett
   
  3. JEG OG MITT
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sett opp et månedsbudsjett

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i en familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi

Forslag til undervisningsopplegg:

Forbruk, sparing og budsjettføring er sentrale emner i kapittel 3 i Streif (”Jeg og mitt”). I dette undervisningsopplegget skal elevene reflektere rundt disse emnene gjennom å sette opp et månedsbudsjett for en familie. Opplegget kan både fungere som et gruppearbeid og som individuelt arbeid. Dersom elevene arbeider med budsjettet på egen hånd, kan de velge om de vil sette opp et budsjett for husholdningen hjemme, eller for en fiktiv familie.

Læreren kan eventuelt gi elevene modellen for et husholdningsbudsjett, og be dem om å bruke det som et utgangspunkt for budsjettene sine. Det er viktig at elevene fyller inn alle feltene så nøyaktig som mulig. I modellen er det er en stordriftseffekt regnet til 20 %. Det vil si at det er en fordel når flere bor sammen, for visse utgifter (som for eksempel husleie og møbler) blir betalt per boenhet.

Der elevene ikke kjenner til summene i budsjettet, kan de bruke SIFOs standardbudsjett.

Etterpå kan elevene sammenlikne budsjettene i fellesskap i klassen:

Skiller budsjettene seg mye fra hverande, eller er de relativt like? Hvilke poster inneholder budsjettene, og hvilke poster skiller seg mest/minst fra hverande når det gjelder størrelse. I hvilken grad er budsjettene realistiske? Var det vanskelig å få balanse i regnskapet?

Til slutt kan læreren be elevene om å reflektere rundt sparing, med utgangspunkt i budsjettene deres. Læreren kan be elevene om å se for seg at familien som de har satt opp et budsjett for ønsker å spare penger til for eksempel en dyr ferietur, til å kjøpe seg ei hytte, til å pusse opp badet eller til mopeden som tenåringen i huset har drømt om lenge. Hvordan kan familien spare penger til dette? Her bør elevene reflektere rundt hva som er faste og hva som er variable utgifter, og hvor det er størst fleksibilitet i budsjettet.