Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Eg og mitt)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Inntekt
   
  3. EG OG MITT
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Inntekt

  1. Kva er gjennomsnittleg hushaldsinntekt i Noreg etter skatt?
  2. Kva er skilnaden mellom lønn og inntekt?
  3. Kor store var kapitalinntektene i Noreg sammenlikna med inntektene frå arbeid i Noreg i fjor?
  4. Kva hushaldstype har lågast medianinntekt etter skatt (den inntekta til personen som er akkurat så høg at 50 % prosent av befolkninga tener meir, og 50 % av befolkningen tjener mindre)?
  5. Kva hushaldstype har hatt sterkast vekst i inntekta etter skatt mellom 1990 og 2005?
  6. Kva fortel tala om inntektsutviklinga mellom menn og kvinner? Er det noko å merke seg når det gjeld ulike sektorar i arbeidslivet som menn og kvinner arbeider i?

Nettstader:

SSBs temaside om inntektsrelatert statistikk. Du må klikke deg inn på tabellar og statistikk i menyen til høgre på sida.

Artikkel om inntektsvekst frå SSB