Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Eg og mitt)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Ungdom og kjøpepress
   
  3. EG OG MITT
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ungdom og kjøpepress

  1. Kva uroar foreldre til barn og unge seg for når det gjeld kjøpepress?
  2. Samanlikn det nettstaden under kan fortelje deg med kva foreldra dine eller andre føresette meiner om emnet – bruk gjerne intervjuform.
  3. Er du sjølv uroa i forhold til kjøpepress og vennegjeng eller skolen du går på?
  4. Korleis og kvifor oppstår kjøpepress?
  5. Korleis kan kjøpepress motarbeidast?
  6. Ta utgangspunkt i fem verdifulle ting du eig. Finn ut kva billegaste modell/type vare av tinga kostar. Kva kosta dine fem ting?