Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Eg og mitt)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Personleg budsjett
   
  3. EG OG MITT
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Personleg budsjett


  1. Kva råd gir økonomieksperten frå BI til Mari om korleis ho kan få betre kontroll over sin eigen økonomi?
  2. Har du kontroll over økonomien din?
    • Kva brukar du pengane dine på?
    • I filmklippet nemner økonomieksperten brus som eit eksempel på ein vare som ikkje kostar så mykje, men som kan bli ein stor utgiftspost dersom ein kjøper ein brus kvar dag. Har du nokre slike utgiftspostar?
  3. Korleis kan eit budsjett bidra til å forbetre den personlege økonomien din?