Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Eg og mitt)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Lån og renter
   
  3. EG OG MITT
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lån og renter

  1. Kva er annuitetslån?
  2. Kva er serielån?
  3. Bruk DnB NORs rentekalkulator til å rekne ut kor store dei månadlege utgiftene blir på eit lån på 1 000 000 som skal nedbetalast i løpet av 25 år med 4 prosent rente. Kvifor blir det du må betale den første månaden høgare for eit serielån enn for eit annuitetslån?
  4. Nordmenn låner stadig meir pengar til forbruk. Diskuter i klassen fordelar og ulemper ved å låne pengar til forbruk.