Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Kulturomgrepet
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kulturomgrepet

På nettstadene under finn du ulike definisjonar på omgrepet kultur.
  1. Samanlikn definisjonane. Kva har dei felles? Korleis skil dei seg frå kvarandre?
  2. Lag din eigen definisjon av kultur.