Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Typisk samisk?
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Typisk samisk?

  1. Kva vil du seie er typiske kjenneteikn ved samisk kultur?
  2. Kva skil den samiske kulturen frå den norske?

Nettstader:

Nettstaden samer.no er ein nettstad for samisk kultur og politikk, knytt til Norske Samers Riksforbund. Her finn du mange artiklar om samiske forhold.

Sametingets nettstad. Her finn du informasjon om samisk kultur, språk og historie. Bruk menyen til venstre.

Infonuorra.no er ein nettstad for samisk ungdom.