Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Nazra
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nazra på Migrapolis

Sjå Nazra som snakkar om identitet og forskjellen på å bu i Harstad og Oslo.
Innslag frå Migrapolis 18. april 2007 (NRK).

  1. Trur du det er lettare for ungdom med innvandrarbakgrunn å bu på ein liten stad enn i ein storby? Grunngi svaret.
  2. Kva erfaringer har Nazra med å bu i Harstad og i Oslo?