Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  By møter bygd
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

By møter bygd


Møte mellom ein odelsgut og byhatar og ein nattklubbsjef med bygdeskrekk.
Første scene finn stad på ein nattklubb, andre på ein bygdefest. Hør dei to prøve ut fordommane sine på kvarandre. Innslaget er frå NRK-programmet Fordomsprøven.

Til diskusjon:

Kva slags inntrykk får du av dei to personane i innslaga? Kva kulturar tilhører dei? Kva er dei opptekne av? Kva fordommar har dei overfor kvarandre? Forandrar dei syn på kverandre i løpet av den tida dei er saman?