Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  "Kvener ut av skapet"
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

”Kvener ut av skapet"

  1. Kva ligg bak opprettinga av Facebook-sida ”Kvener ut av skapet”?
  2. Kor mange kvener er det ifølgje Eskil Johansen, som oppretta den nemnde Facebook-sida, i Noreg i dag?
  3. Kva vil det seie å vere kvensk?
  4. På kva måte er den kvenske kulturen trua i dag?
  5. På kva måte er den kvenske kulturen viktig for dei vi møter i lydklippet?
  6. Kva trur du er årsaka til at mange kvener ”ikkje har komme ut av skapet”?