Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling

www.ung.no/kultur
Nettstaden ung.no har ei eiga side om kultur. Her finn du artiklar om kultur for ungdom.

www.regjeringa.no
Nettsidene til Kulturdepartementet om kultur.

www.kyrkja.no
Nettstaden til Den norske kyrkja. Informasjon om kyrkjehistoria, kyrkjeåret, kyrkja i media osv.

www.islam.no
Nettstaden til Den islamske informasjonsforeningen og Det islamske forbundet. Internlenkjer til dei fleste aspekt ved islam, historia til denne religionen, medieoppslag osv.

www.katolsk.no
Nettstaden til Den katolske kyrkja i Noreg. Denne informasjonssida vender seg til skoleungdom. Du finn kortfatta informasjon (men med lenkjer vidare) om dei fleste aspekt ved oppbygginga og historia til Den katolske kyrkja.

www.dmt.oslo.no
Nettstaden til det mosaiske trussamfunnet i Noreg, med internlenkjer til ulike aspekt ved jødedommen og historia til jødane, også i Noreg.

www.buddhistforbundet.no
Nettstaden til ei samanslutning av ulike buddhistorganisasjonar i Noreg. Informasjon om buddhismen og om utbreiinga av buddhismen i Noreg.

www.samer.no
Nettstaden samer.no er ein nettstad for samisk kultur og politikk. Er knytt til Norske Samers Riksforbund. Her finn du mange artiklar om samiske forhold.

www.samediggi.no
Nettstaden til Sametinget. Her finn du informasjon om samisk kultur, språk og historie. Bruk menyen til venstre.

www.infonuorra.no
Infonuorra.no er ein nettstad for samisk ungdom.

http://tromsfylke.no/samisk/
Om samisk historie frå Skånland videregående skole.