Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøte)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Kva haldningar har nordmenn til innvandrarar?
   
  6. KULTURMØTE
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kva haldningar har nordmenn til innvandrarar?

Artikkelen du finn på lenkja under, presenterer resultata frå ei undersøking om kva haldningar nordmenn har til innvandrarar.
  1. Kva i undersøkinga er det som tyder på at nordmenn er meir positive til innvandrarar no enn tidlegare?
  2. Kva er årsakene til den endringa som artikkelen peikar på?
  3. Korleis stemmer det artikkelen seier, med dine eigne erfaringar om nordmenn og haldningar til innvandrarar?