Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøte)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  ”Moralpoliti” og ”bygdedyr” – to sider av same sak?
   
  6. KULTURMØTE
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

”Moralpoliti” og ”bygdedyr” – to sider av same sak?

På nyåret i 2010 var det eit sterkt fokus på det såkalla ”moralpolitiet” på Grønland i Oslo. Men er ”moralpolitiet” eigentleg eit typisk fenomen berre for denne bydelen? Eller finst det også eksempel på ”moralpoliti” andre stader i Noreg? Kva med der du bur?

Les artiklane frå nettstadene under og svar på spørsmåla:
  1. Kva er ”moralpolitiet”?
  2. I artikkelen ”Moralpolitiet splitter” frå Aftenposten kjem det fram ulike syn på saka. Gjer greie for dei ulike synspunkta.
  3. Er ”moralpolitiet” eit resultat av ein mislykka integreringspolitikk? Kva meiner barne-, likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken om det? Kva meiner du?
  4. I debatten har ”moralpolitiet” ofte blitt samanlikna med det såkalla ”bygdedyret”. Kva er bygdedyret, og kva ligg bak denne samanlikninga?
  5. Korleis er det der du bur? Finst det/har du opplevd eit ”moralpoliti” eller eit ”bygdedyr” der?
  6. Kva kan ein gjere for å bli kvitt desse fenomena? Kom med nokre forslag.

Nettstader:

Vil finne ut hvem moralpolitiet er”. Artikkel frå Aftenposten, 21. januar 2010

Moralproblemet splitter”. Artikkel frå Aftenposten, 13. januar 2010

Går til kamp mot moralpolitiet”. Artikkel frå Dagsavisen, 19. Januar 2010

Oppgitt over sørlandsk moralpoliti”. Artikkel frå Fædrelandsvennen, 24. januar 2010

Homofile på ski over Grønland”. Artikkel frå Dagbladet, 23. januar 2010