Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøte)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Romfolket – eit uønskt folk?
   
  6. KULTURMØTE
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Romfolket – eit uønskt folk?

I land etter land blir situasjonen stadig vanskelegare for romfolket, noko som ikkje er nytt for denne folkegruppa. Opp gjennom historia finst det ei rekkje eksempel på at romfolket har vore uønskt mange stader. Kva er bakgrunnen for dette?
  1. Kven er romfolket, og kvar kjem dei frå?
  2. Korleis blir situasjonen til romfolket i Europa skildra i artiklane under?
  3. Korleis er situasjonen for romfolket i Noreg i dag?
  4. Gjennom fotoserien ”The Norwegian Roma” seier fotograf Anne-Stine Johnsbråten at ho ønskjer å gi eit anna bilete av romfolket.
    • Kva meiner ho med at ”media har god grunn til å gå i seg sjølv når det gjeld dekninga av romfolket sitt liv og dagleglivet deira”?
    • Kva inntrykk får du av romfolket i fotoserien hennar?
  5. Kva trur du ligg bak den vanskelege situasjonen denne folkegruppa opplever mange stader?

Nettstader:

Millioner ingen vil ha”. Artikkel frå Aftenposten, 24. august 2010.

Langer ut mot sigøynerne”. Artikkel frå Klassekampen, 29. juli 2010.

Refser behandling av romanifolket”. Artikkel frå Aftenposten, 21. april 2009.

Uønsket”. Artikkel frå Morgenbladet, 1. august 2008.

Vil gi eit anna bilete av romfolket”. Artikkel i Uniform, nettavis for Universitetet i Oslo.

Fotoserien ”The Norwegian Roma” til fotograf Anne-Stine Johnsbråten.