Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøte)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  6. KULTURMØTE
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling

sos-rasisme.no
Informasjonssidene til organisasjonen SOS Rasisme.

www.seif.no
Frå organisasjonen Selvhjelp til innvandrere og flyktninger (SEIF). Ressursar for elevar og lærarar om framandfrykt, rasisme og antisemittisme.

www.mangfold.no
Stiftinga Mangfold i arbeidslivet.

www.imdi.no
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

www.ssb.no/innvandring
Temasider frå Statistisk sentralbyrå om innvandring.

www.udi.no
Utlendingsdirektoratet.

www1.sv.no
Lenkjesamling om antirasisme.

www.antirasistisk-senter.no
Antirasistisk Senter.

www.lor.no
Landsorganisasjonen for romanifolket.

www.bip.no
«Barnas og ungdommens innvandringsportal», driven av Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.