Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøte)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Muslimar i Noreg
   
  6. KULTURMØTE
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Muslimar i Noreg


Møte mellom ei 70 år gamal kvinne som trur det er grunn til å frykte muslimar, og ei 30 år gammal kvinne som trur at eldre øydelegg for eit fargerikt felleskap.

Høyr dei to prøve ut fordommane sine på kvarandre. Innslaget er frå NRK-programmet Fordomsprøven.

Til diskusjon:

Kva positive og negative sider ved eit fleirkulturelt samfunn kjem fram i innslaga? Kva fordommar om innvandrarar og om eldre menneske kjem fram? Kva argument meiner du er fordommar?