Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøte)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Norsk asylhistorie
   
  6. KULTURMØTE
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Norsk asylhistorie

  1. Når kom dei første flyktningane til Noreg, og kven var dei?
  2. Kva blir rekna som den første ”masseinnvandringa” til Noreg?
  3. Når kan ein seie at Noreg fekk ein organisert asylpolitikk, som har danna grunnlaget for dagens politikk på dette området?
  4. Kva er skilnaden mellom ein flyktning og ein asylant, ifølgje FNs definisjon frå 1951?
  5. På kva måte endra flyktningstraumen til Noreg seg etter den andre verdskrigen?
  6. Når blei dei første asylmottaka bygde i Noreg?
  7. Kva syn har dagens regjering på asylpolitikken?