Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  7 (Demokrati)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hvilke tanker har elevene om ...?
   
  7. DEMOKRATI
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hvilke tanker har elevene om demokrati?

Før en begynner med et nytt kapittel, kan det være interessant å se hvilke tanker elevene har om emnet for det aktuelle kapittelet. Det kan også hjelpe læreren til å legge opp undervisningen på rett nivå. Det er selvfølgelig ikke forventet at elevene skal ha så mange tanker om et emne før de har begynt å arbeide med det i klassen, men ofte har de flere tanker og meninger om et emne enn de tror.

Kapittel 7 handler om demokrati. Etter læreplanmålene har vi formulert noen igangsettingsspørsmål til elevene:
  • Hva legger du i begrepet demokrati?
  • Hvilke utfordringer står dagens demokratier overfor?

I kartleggingen av hvilke tanker elevene har om emnet demokrati, kan læreren ta utgangspunkt i disse spørsmålene fra Streif. Elevene kan for eksempel diskutere spørsmålene i fellesskap i klassen eller arbeide med dem i grupper:


A) Klassediskusjon

Læreren ber elevene ”tenke høyt” og komme med assosiasjoner og tanker til hvert spørsmål. Det er viktig å poengtere at en ikke er ute etter en fasit. Det viktigste er å sette i gang tankeprosessene hos hver enkelt elev. Læreren noterer en god del stikkord som utgangspunkt for en felles diskusjon.

Kanskje det kan vere interessant å stille de samme spørsmålene i klassen etter at de har arbeidet med kapittelet? Hva legger de nå i begrepet demokrati, og hvilke utfordringer mener de nå at dagens demokratier står overfor? Er svarene de samme, eller har elevene endret oppfatning?

B) Gruppearbeid

Læreren deler klassen inn i grupper. Hver gruppe tar for seg de to igangsettingsspørsmålene og noterer ned stikkord. Etterpå skal gruppene presentere stikkordene sine for resten av klassen.

Har elevene de samme oppfatningene av hva demokrati er, og hvilke utfordringer dagens demokratier står overfor, eller skiller resultatene seg sterkt fra hverandre?