Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  7 (Demokrati)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Styreformer, menneske- rettigheter, økonomi og miljø
   
  7. DEMOKRATI
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Styreformer, menneskerettigheter, økonomi og miljø (kap. 7 og 13)

Læreplanen sier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
  • diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling
  • gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden


Eksempel på spørsmål til refleksjon og diskusjon:
  • Er det noen sammenheng mellom antall brudd på menneskerettighetene og styreformer?
  • Er det noen sammenheng mellom styreformer og økonomi?
  • Er det noen sammenheng mellom økonomisk vekst og miljø?

Forslag til undervisningsopplegg:

Elevene skal bruke nettstedene under (eller eventuelt andre relevante nettsteder og kilder) til å si noe om sammenhengen mellom styreformer, menneskerettigheter, økonomi og miljø.

Dette er et stort emne, og elevene bør derfor arbeide i grupper og gjøre et formålstjenlig utvalg av land. Kanskje kan de sammenlikne styreformer, menneskerettigheter, økonomi og miljø i noen av de fattigste landene i verden og noen av de rikeste, eller sammenlikne land fra ulike verdensdeler?

Gruppene velger selv framføringsform. Sammenlikningene egner seg som klassediskusjon.


Nettsteder:

Globalis.no - Interaktivt verdensatlas basert på en stor database med statistikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner. Inneholder mange opplysninger om de aller fleste landene i verden

Nettstedet til FN-sambandet

Caplex på nettet. Inneholder blant annet kortfattet informasjon om landene i verden

Nettstedet til Amnesty International i Norge. Inneholder blant annet lenker til menneskerettighetsbrudd i ulike land

Nettstaden www.menneskerettigheter.no/skole (under ”Ressurser” finner du også mange lenker til andre relevante nettsteder)

Nettstedet til Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Nettstedet til Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)

Nettstedet til Greenpeace International