Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  7 (Demokrati)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Valg – ulike innfallsvinkler
   
  7. DEMOKRATI
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valg – ulike innfallsvinkler (kapittel 7, 8 og 9)

Valg er selvfølgelig spesielt aktuelt som emne i samfunnsfagundervisningen rett i forkant av et stortings-, sametings- eller kommune- og fylkestingsvalg, men følgende forslag til undervisningsopplegg er også svært relevant selv om det ikke vil finne sted et valg i nærmeste framtid. Om opplegget blir brukt i sammenheng med et valg eller ikke, er imidlertid avgjørende for om en bør ta utgangspunkt i årsplan 1 (kronologisk) eller årsplan 2 (kalenderaktuelle emner) (se i lærerressursen på hovedsiden). Emnet er også spesielt relevant for elevene på bakgrunn av at det er like før de får stemmerett, og kan delta i nasjonale og lokale valg selv.

Streif gir flere innfallsvinkler for å arbeide med valg. Under følger en oversikt over noen av innfallsvinklene. Arbeidsplanen bygger på kapittel 7, 8 og 9 i Streif, og inneholder forslag til lesestoff og oppgaver (fra både læreboka og nettressursen) til ulike tema som en kan se i sammenheng med emnet i en større politisk kontekst. Lærer og elev bør velge hvordan de vil arbeide med stoffet. Å gjøre alle oppgavene i arbeidsplanen, blir nok for mye. I word-dokumentet vil læreren også finne en oversikt over nettsteder som kan være en god støtte i arbeidet med valg i undervisningen.