Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  7 (Demokrati)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Menneskerettighetene og demokrati
   
  7. DEMOKRATI
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menneskerettighetene og demokrati

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for hvordan en selv kan vere med i og påvirke det politiske systemet og diskutere hva som kan true demokratiet
  • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
  • gjøre rede for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk


Forslag til undervisningsopplegg:

Det fins en rekke gode nettsteder som kan bli brukt som ressurser i arbeidet med emnene menneskrettighetene og demokrati, som for eksempel nettstedene til Amnesty International, FN-sambandet, Bistandsaktuelt og artikkelserien ”Hvor hender det?” (utgitt av NUPI”) . På disse nettstedene finner læreren mye relevant informasjon om demokrati og menneskerettigheter, dessuten elevoppgaver og tips til undervisningen.

Under har vi samlet ulike forslag til hvordan klassen kan arbeide med emnene. Forslagene skiller seg til dels sterkt fra hverandre, og kan på denne måten bidra til en god variasjon i undervisninga.


  • Aktuelt om demokrati og menneskerettighetene:
Hver dag kan en lese eller høre om aktuelle saker knyttet til emnene demokrati og menneskerettigheter i avisene, i nyhetssendinger eller i andre mediekanaler.

Be elevene om å velge ut en aktuell sak fra media eller fra en av de nevnte nettstedene over. Elevene skal deretter forberede en kort muntlig presentasjon av saken for resten av klassen.

Hva gjelder saken? Har det vært snakk om brudd på menneskerettighetene eller ”de demokratiske spillereglene”? Hvilke aktører har vært innblandet?

Undervisningsopplegget kan fungere både som individuelt arbeid og som gruppearbeid.
  • Dikt om demokrati:
Har elevene noen gang tenkt på at å skrive et dikt, kan være en politisk handling, og at mennesker i mange land setter livet sitt i fare gjennom å skrive dikt der de kritiserer styresmaktene?

Jabulani Mlotshwa og Chenjerai Hove fra Zimbabwe måtte flykte fra myndighetene i landet. De skriver dikt om disse hendelsene og om demokrati. Se og lytt til diktene deres fra nettstedet til Bistandsaktuelt (engelsk tale) i fellesskap i klassen, og be elevene om å bruke dem som inspirasjon og skrive et dikt om demokrati.

Etterpå kan elevene/noen av elevene framføre diktene sine for resten av klassen, og eventuelt henge dem opp på en vegg i klasserommet.
  • Mimelek om brudd på menneskerettighetene:
Læreren deler klassen inn i grupper, og gir hver gruppe en kopi av menneskerettighetene. Gruppene skal så velge ut en av artiklene i menneskerettighetene, og mime en situasjon der den aktuelle artikkelen blir brutt.

De andre elevene får i oppdrag å gjette hvilken artikkel gruppa har valgt. Etterpå kan klassen samtale om på hvilken måte artikkelen ble brutt. Kanskje noen av elevene kjenner til en konkret hendelse eller et land, der det har foregått brudd på denne artikkelen i menneskerettighetene?
  • Klassens grunnlov:
For at et demokrati skal fungere, er det helt avhenging av at det fins et sett med lover og regler som er allment kjent blant innbyggerne i landet, og av at de blir overholdt og akseptert. Detgjelder også i klasserommet.

Sett opp ei liste med lover og regler for klassen som fellesskap. Hvilke lover og regler elevene følge, og hvilke bør de følge? Blir lovene og reglene som klassen har blitt enige om i fellesskap, stort sett overholdt i klassen? Hvilke konsekvenser får det dersom noen av elevene i klassen ikke følger lovene og reglene? Hvordan kan en ”straffe” brudd på ”klassens grunnlov”?