Du er her: Hovudsida
   
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
AKTUELT
 
 
 
 
 


Sjå oversikt over alle multimedieoppgåvene og undervisningsopplegga på nettstaden til Streif.

___________________________________________

Streif aktuelt: STATSBUDSJETTET 2012

___________________________________________


VALET 2011: BØR 16-ÅRINGAR FÅ RØYSTERETT?Fleire norske kommunar er med på eit prøveprosjekt der 16-åringar får røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2011. I filmen frå Ålesund kommune kan du høyre kvifor nokre elevar ved Akademiet vidaregåande skule vil røyste ved valet.
  1. Kva politiske saker er viktige for deg?
  2. Er kommunen din med på prøveprosjektet?
  3. Dersom du kunne røyste ved valet, ville du ha brukt røysteretten din?
  4. Synest du at 16-åringar bør få røysterett?

Aktuelle lenkjer:

Om forsøket med røysterett for 16-åringar ved kommunestyrevalet frå Kommunal- og regionaldepartementet.

Informasjon om valet på valportalen val.no (frå Kommunal- og regionaldepartementet).

16 år og stemmerett?” Artikkel om røysterett for 16-åringar frå ung.no.

Kva veit du om val? Ta quizen på ung.no.

Ta Aftenpostens valgomat og finn ut kva parti som passar best for deg.Grunnbok