Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noe for deg?)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgaver  >  Politikk – noe for deg?
   
  9. POLITIKK - NOE FOR DEG
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Politikk – noe for deg?

Skriv inn ord/begreper som mangler


Frie politiske er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta ved valg stemmer vi på et politisk , og er med på å påvirket det politiske livet på den måten. Hvert parti stiller til valg med en liste over de personene som kan velges. Denne lista er en . Du kan melde deg inn i et politisk parti. Da har du enda større muligheter til å påvirke. Som partimedlem kan du være med på å utforme og å bestemme hvem som skal stille til valg, gjennom . Du kan også selv stille til valg for å kjempe om en plass i kommunestyret, Stortinget eller Sametinget.


Vi har mange organisasjoner i Norge. Noen kaller vi . De kjemper for en bestemt sak, og medlemmene har interesse av å få gjennomslag for denne saken, for eksempel fagforeninger. I andre organisasjoner arbeider ikke medlemmene for sin egen situasjon, men for å bedre situasjonen for andre. Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Amnesty International er eksempler på slike . En del organisasjoner prøver også å påvirke politikerne direkte gjennom personlig kontakt. Det skjer ofte i form av .


« Tilbake