Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Jeg i arbeidslivet)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgaver  >  Arbeidsliv
   
  11. JEG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Å være ansatt på en arbeidsplass medfører at du får en rekke plikter du må rette deg etter, og arbeidsgiveren skal sørge for at du får oppfylt de rettighetene du har i arbeidet. Etter arbeidsmiljøloven har du rett til en når du blir tilsatt. definerer din status som arbeidstaker.

Dagens arbeidsmiljølov trådte i kraft i 2006 og erstatter en lov fra 1977. Loven skal hindre fysiske og psykiske skader på arbeidsplassen, den regulerer og pauser og forbyr for mye . Loven slår dessuten fast at det skal være et på arbeidsplassen. skal være de ansattes talerør i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis arbeidsplassen har mer enn 50 ansatte, skal det nedsettes et eget med representanter fra de ansatte og fra ledelsen.

En er en organisasjon for arbeidstakere innenfor samme yrkesgruppe og har som mål å ivareta interessene til yrkesgruppa, å passe på at ingen blir utnyttet, og å fremme en jevn lønnsvekst for medlemmene sine. Rundt % av arbeidstakerne i offentlig sektor er fagorganiserte. I privat sektor er omtrent < % organiserte.
Alle de forskjellige fagforeningene er samlet i større hovedorganisasjoner. er den største og viktigste hovedorganisasjonen for norske arbeidstakere. De to hovedsammenslutningene og har en avtale seg imellom, . Denne avtalen regulerer samarbeidet, de tillitsvalgtes rolle og arbeidsforholdene. fornyes hvert fjerde år og er svært viktig når det gjelder lønn og andre arbeidsvilkår i Norge.
Lønn er et forhandlingsspørsmål mellom partene i arbeidslivet, gjennom det vi kaller . Organisasjonen for arbeidsgivere og for arbeidstakere legger da fram krav og tilbud. Blir det enighet, fastsettes ny lønn. Hvis det ikke er mulig å komme til enighet etter forhandlinger, må det mekling til. Da innkalles og hans folk, som forsøker å finne en løsning som begge parter kan godta.

« Tilbake