Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Test deg sjølv  >  Utfyllingsoppgåver  >  Arbeidsliv
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Å vere tilsett på ein arbeidsplass fører til at du får ei rekkje plikter du må rette deg etter, og arbeidsgivaren skal sjå til at du får oppfylt dei rettane du har i arbeidet. Etter arbeidsmiljølova har du rett til ein når du blir tilsett. definerer statusen din som arbeidstakar.

Dagens arbeidsmiljølov tok til å gjelde i 2006 og erstattar ei lov frå 1977. Lova skal hindre fysiske og psykiske skadar på arbeidsplassen, ho regulerer og pausar og forbyr for mykje . Lova slår dessutan fast at det skal vere eit på arbeidsplassen. skal vere talerør for dei tilsette i saker som gjeld arbeidsmiljøet. Dersom arbeidsplassen har meir enn 50 tilsette, skal det setjast ned eit eige med representantar frå dei tilsette og frå leiinga.

Ei er ein organisasjon for arbeidstakarar innanfor same yrkesgruppe og har som mål å ta seg av interessene til yrkesgruppa, å passe på at ingen blir utnytta, og å fremje ein jamn lønnsvekst for medlemmene sine. Rundt % av arbeidstakarane i offentleg sektor er fagorganiserte. I privat sektor er om lag % organiserte.
Alle dei ulike fagforeiningane er samla i større hovudorganisasjonar. er den største og viktigaste hovudorganisasjonen for norske arbeidstakarar. Dei to hovudsamanslutningane og har ein avtale seg imellom, . Denne avtalen regulerer samarbeidet, rolla til dei tillitsvalde og arbeidsforholda. blir fornya kvart fjerde år og er svært viktig når det gjeld lønn og andre arbeidsvilkår i Noreg.
Lønn er eit forhandlingsspørsmål mellom partane i arbeidslivet, gjennom det vi kallar . Organisasjonen for arbeidsgivarar og for arbeidstakarar legg da fram krav og tilbod. Blir dei einige, blir det fastsett ny lønn. Dersom det ikkje er mogleg å bli einige etter forhandlingar, må det mekling til. Da blir og folka hans kalla inn, og dei prøver å finne ei løysing som begge partar kan godta.

« Tilbake