Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Eg er gründer)   >  Test deg sjølv  >  Utfyllingsoppgåver  >  Oppgave 1
   
  12. EG ER GRÜNDER
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Oppgave 1

Skriv inn ord eller omgrep som manglar.

Den som etablerer ei bedrift, blir ofte kalla ein . Det er eit tysk ord som tyder . Ein del bedrifter er . Da er det berre éin eigar, som styrer innanfor dei rammene som lover og tariffavtalar set, og som er økonomisk ansvarleg for all .

Ei anna bedriftsform er , der to eller fleire eigarar har personleg ansvar for all gjeld i verksemda. Ei tredje bedriftsform er . Når bedrifta er organisert som eit aksjeselskap, kan éin eller fleire gå inn som i bedrifta, og dei eig ein større eller mindre del, ut frå kor mange dei har kjøpt. i aksjeselskapet må vere på minst 100 000 kroner. kan vere ei kjelde til kapital for eit aksjeselskap.

Stortinget har fastsett at alle bedriftene i Noreg skal registrerast i , som ligg i . Dette registeret skal ha oversikt over kven som er , kva bedrifta , og kvar ho held til. Dette registeret er tilgjengeleg for .

i marknaden er med på å avgjere om ei bedrift går godt eller dårleg. Når bedrifta er etablert, må det førast for drifta. Det vil seie å føre alle og som bedrifta faktisk har, i ei oversikt, og så rekne ut om er tilfredsstillande. Dersom resultatet viser , har etableringa vore vellykka. Ei bedrift som går godt, går også med stort nok overskot til at du kan gjere nye og kanskje utvide den opphavlege . Ei bedrift som går med over lengre tid, er ikkje levedyktig og bør leggjast ned.

« Tilbake