Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgaver  >  Globalisering
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Globalisering

Skriv inn ord/begreper som mangler


En forutsetning for økende globalisering er den utviklingen, som har gjort det mulig å sende informasjon, varer, tjenester og mennesker over lengre avstander raskere og billigere enn før. I tillegg har flere politiske vedtak i nasjonale og internasjonale organer i de siste tiårene fremmet globaliseringsprosessen, først og fremst i form av .


globalisering er et resultat av at markedene for varer og tjenester har utvidet seg kraftig. Bakgrunnen er bedre transport- og kommunikasjonsteknologi, i tillegg til at har blitt den rådende økonomiske ideologien i verden. Den økonomiske konkurransen i verdenshandelen fører til at de store selskapene velger å flytte produksjonen til land der produksjonskostnadene, først og fremst , er lave. Det gjelder særlig produksjon, for eksempel produksjon av klær og bildeler.


Store selskaper er blitt vanlige. Disse enorme selskapene har i andre land enn der moderselskapet er registrert. Ofte får de svært gunstige rammevilkår i produksjonslandene, for eksempel når det gjelder , fordi produksjonslandene underbyr hverandre for å tiltrekke seg bedrifter.


I Kina og India, de to landene som har flest fattige mennesker i verden, har økt kraftig. En slik utvikling kommer ikke automatisk de fattigste i et samfunn til gode, men er i alle fall et godt utgangspunkt.


For å bedre vilkårene for internasjonal handel og investeringer over landegrenser ble (WTO) opprettet i 1995. Målet er å øke den økonomiske veksten gjennom å liberalisere verdenshandelen.


« Tilbake