Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  1 (Jeg og samfunnet)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgave  >  Jeg og samfunnet
   
  1. JEG OG SAMFUNNET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Oppgaver til første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jeg og samfunnet

En er en regel som sier noe om hva som er forventet normal oppførsel. i et samfunn forteller hvilke verdier som er viktige i det samfunnet. Normer kan være skrevne, i form av et regelverk eller en lov. Da sier vi at de er Men de kan også være (uformelle), som allment aksepterte regler for skikk og bruk. Dersom vi bryter en norm, kan vi bli straffet. Straff er en form for . Det er en positiv eller negativ tilbakemelding på en handling. I samfunnene du er medlem av, har du ulike . Det er summen av forventningene som er knyttet til deg i en situasjon. Det er for eksempel ikke lett å være en skoleelev som både vil klare seg godt på skolen, tjene egne penger i jobb, bli god i idrett og være mest mulig sammen med venner. Da har du et dilemma, du er i en . vil si at vi læres opp til å fungere i samfunnet, og da må vi tilegne oss de normene og rollene som gjelder. Denne prosessen foregår gjennom hele livet. Vi skiller vanligvis mellom to former: og (sekundærsosialisering.)

« Tilbake