Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  1 (Eg og samfunnet)   >  Test deg sjølv  >  Utfyllingsoppgåve  >  Eg og samfunnet
   
  1. EG OG SAMFUNNET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eg og samfunnet

Ei er ein regel som seier noko om kva som er forventa normal åtferd. i eit samfunn fortel kva verdiar som er viktige i det samfunnet. Normer kan vere skrivne, i form av eit regelverk eller ei lov. Da seier vi at dei er . Men dei kan også vere , som allment aksepterte reglar for skikk og bruk. Dersom vi bryt ei norm, kan vi bli straffa. Straff er ei form for . Det er ei positiv eller negativ tilbakemelding på ei handling. I samfunna du er medlem av, har du ulike . Det er summen av forventningane som er knytte til deg i ein situasjon. Det er for eksempel ikkje lett å vere ein skoleelev som både vil klare seg godt på skolen, tene eigne pengar i jobb, bli god i idrett og vere mest mogleg saman med venner. Da har du eit dilemma, du er i ein . vil seie at vi blir lærte opp til å fungere i samfunnet, og da må vi tileigne oss dei normene og rollene som gjeld. Denne prosessen går føre seg gjennom heile livet. Vi skil vanlegvis mellom to former: og .

« Tilbake