Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Eg og mitt)   >  Test deg sjølv  >  Utfyllingsoppgåver  >  Personleg økonomi
   
  3. EG OG MITT
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Personleg økonomi

Skriv inn ord/omgrep som manglar

Inntekta di kan du bruke til ulike formål, alt etter kva du . Det aller meste av pengane dine går til . I staden for å la alle inntektene dine gå til forbruk kan du velje å setje pengar til side. Det kallar vi . Renter er på summen du sparer. Om du sparer jamleg i fleire år, får du .
Hovudformålet med er å tene enda meir pengar. Dei pengane du tener på investeringa, blir kalla . Om du ønskjer høg avkastning, må du samtidig vere villig til å ta høg utfylling hint="" svar="risiko" lengde="13">.

Det kostar å låne pengar. Bankane vil ha avkastning på pengane dei låner ut, og du må derfor betale og , i tillegg til at du må betale ned på lånet – du må betale . Lån som er knytta til forbruk, kallar vi . kort er i praksis eit forbrukslån. er ikkje det same som kredittkort.


« Tilbake