Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  3 (Eg og mitt)   >  Test deg sjølv  >  Utfyllingsoppgåver  >  Budsjett og rekneskap
   
  3. EG OG MITT
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Budsjett og rekneskap

Skriv inn ord/omgrep som manglar

Eit er ein plan for korleis framtidige inntekter og utgifter vil fordele seg over ein periode. Du må også bestemme deg for korleis du skal skaffe pengane – korleis du skal utgiftene. Utgifter som har fellestrekk, bør systematiserast i ei gruppe, eller det som vi kallar ein på budsjettet. Det er også vanleg å skilje mellom og utgifter. Ein rekneskap er ei oversikt over inntekter og utgifter i ein bestemt periode. Dei fleste er pålagde å føre rekneskap og rapportere rekneskapen til styresmaktene ein gong i året. Kvitteringar er dokumentasjon på dei utgiftene du har ført i rekneskapen, også kalla til rekneskapen. Summen av inntekter og utgifter i rekneskapen blir kalla . Samanlikning mellom budsjett og rekneskap kallar vi . Da går du igjennom kvar einskild post og ser om det er .

« Tilbake