Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  4 (Kriminalitet)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgaver  >  Kriminalitet
   
  KAP. 4. KRIMINALITET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kriminalitet

Skriv inn ord eller omgrep som manglar.

Alle land i verden har som uttrykker samfunnets syn på rett og galt.

Utenfor straffeloven er hovedregelen i Norge at er lovbrudd som kan straffes med fengsel i mer enn tre måneder. er mindre overtredelser og kan straffes med fengsel i opptil tre måneder. De lovbruddene vi kan lese om i statistikkene, er den kriminaliteten. Det er de lovbruddene som blir oppdaget og anmeldt, enten av politiet selv eller av privatpersoner og foretak.

Kriminalitetsstatistikken viser at tallet på lovbrudd stort sett har . Men bildet er ikke fullt så enkelt. For det første har det norske samfunnet blitt stadig mer lovregulert. Det betyr at stadig flere handlinger blir , og dermed blir det også flere mulige lovbrudd å registrere. Kriminalitetsstatistikkene er fremdeles dominert av det vi kaller kriminalitet, det vil si vinnings-, og seksualforbrytelser. Ungdom begår først og fremst vinningslovbrudd, men også en del voldslovbrudd.

vil si handel med mennesker, i hovedsak kvinner og barn som blir solgt til tvangsarbeid eller , internt i et land eller over landegrenser.
Unge med utdanning bosatt i er overrepresentert i den norske kriminalstatistikken. Det skyldes blant annet at de stort sett begår vinningsforbrytelser, som ofte blir oppdaget og dermed registrert.

I Norge kan en bli dømt til fengselsstraff, forvaring, bøter eller . Dersom en klarer å løse saken i , slipper lovbryteren å få anmerkning på rullebladet sitt. Denne reaksjonen blir særlig brukt overfor lovbrytere og førstegangslovbrytere.

En annen hensikt med straff er å redusere tallet på lovbrudd. Straffen skal virke . Den som har begått lovbruddet, skal oppleve straffen som så forferdelig at han eller hun ikke begår nye straffbare handlinger. Utdanningsnivået i Norge har aldri vært høyere enn i dag, men samtidig vet vi at av ti unge ikke fullfører videregående opplæring, og det blir stadig vanskeligere å stå uten kvalifiserende utdanning. er høy. Omtrent halvparten av alle straffedømte begår nye forbrytelser.

« Tilbake