Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgaver  >  Kultur
   
  5. KULTUR
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KulturDen samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i Norge, Sverige, Finland og . Samene i Norge har politisk status som og har derfor visse særrettigheter som har til formål å ta vare på samiske næringer og tradisjoner. er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, og som levde i et bestemt landområde før storsamfunnet overtok det, eller før den staten de nå er en del av, ble etablert.

Samisk kultur er i utgangspunktet grunnleggende forskjellig fra norsk kultur, med et eget språk, naturnære leveveier som og fiske og et livssyn basert på en naturreligion. Den særegne samiske musikkformen, , er mange tusen år gammel og forteller mye om det nære forholdet samene hadde og har til naturen. I den samiske naturreligionen spilte eller sjamanen en viktig rolle. En kan på mange måter sammenliknes med en prest, og noaidene tolket åndeverdenen ved hjelp av en spesiell tromme, . er det tradisjonelle samiske klesplagget. Fra midten av 1800-tallet og fram til 1960-årene ble den samiske befolkningen utsatt for en systematisk og kulturundertrykkende . Samiske elever hadde ikke lov til å snakke samisk på skolen, de fikk ikke dyrke sin egen religion, og joiking ble fordømt som syndig. Norske myndigheter påla samene å undertrykke alle elementer i den samiske kulturen til fordel for det norske.

førte til at samene skjulte sin egen kulturelle identitet. Mange sluttet å snakke språket sitt og gikk bort fra sin egen religion. Noen våget ikke å fortelle at de var samer. I enkelte familier ble det holdt hemmelig for barna at de egentlig var samer. Så tabubelagt var det at selv i dag er det ikke alle som vet om sin samiske familiebakgrunn.

« Tilbake