Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  6 (Kulturmøter)   >  Test deg selv  >  Utfyllingsoppgaver  >  Det flerkulturelle samfunnet
   
  6. KULTURMØTER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Det flerkulturelle samfunnet

Det flerkulturelle samfunnet

I alle samfunn lever det folk med ulik etnisk bakgrunn. eller flytting har foregått til alle tider og er dermed ikke noe nytt. Vi tenker ofte at Norge var et etnisk homogent samfunn helt fram til slutten av 1960-årene, da innvandrere begynte å komme til Oslo for å arbeide. var de første ikke-vestlige innvandrerne til Norge, men det har alltid vært innvandrere og minoritetsgrupper her i landet.
Mennesker som bosetter seg i et annet land enn hjemlandet, må tilpasse seg andre forhold og møter forventninger og krav om å la seg . Det vil si at de lærer språket og de sosiale kodene i det nye landet, og at de kjenner til og respekterer de reglene som gjelder i samfunnet. Men det er samtidig viktig å ta vare på sin opprinnelige kultur eller deler av den, og å kunne ta vare på sin egen identitet selv om en tilpasser seg noe nytt. Hvis alle som kom til Norge, hadde måttet melde seg inn i Den norske kirke, hadde det vært et krav om . Et annet tenkt eksempel ville være et forbud mot visse klesdrakter eller mot å snakke bestemte språk.
Kunnskap om kulturer kan føre til økt forståelse og toleranse for andre, eller forsterke en forestilling en hadde på forhånd om hvor annerledes de andre er, og hvor bra en selv er. En holdning vil si at en prøver å se andre kulturer fra disse kulturenes eget ståsted. Den som har en slik holdning, ønsker å være åpen overfor andre kulturer. Da må en sette seg inn i en annen situasjon og observere skikker og tradisjoner uten å forsøke å rangere kulturer etter kvalitet, moral eller utviklingsnivå. Det motsatte av kulturrelativisme er . En person ser på sin egen kultur som den beste og rangerer andre kulturer etter hvor like de er den. er et menneskesyn som går ut på at visse etniske grupper eller kulturer er laverestående eller mindre verdt enn ens eget folkeslag eller kultur.

« Tilbake